ELEKTROZVON

O firmě

Firma ELEKTROZVON vznikla před více než 35 roky. Jedná se o rodinnou firmu , která se celá léta zabývá montáží a elektrifikací zvonů. Firma získala v této oblasti značné zkušenosti a stala se nejznámější firmou na celém území České i Slovenské republiky , o čemž svědčí i počet instalovaných zařízení.

Za posledních 15 let kdy se prováděla podrobnější evidence , instalovala firma elektrické pohony na více než 3000 zvonech v celé České i Slovenské republice. Několik pohonů bylo instalováno rovněž v Polsku , Rakousku a Ukrajině.

V tomto trendu pokračuje firma i doposud. Svou prací a zařízení firma neustále zlepšuje na základě nových zkušeností a nových poznatků techniky.

V součastné době je firma schopna instalovat elektrické pohony na zvony od váhy několika kilogramů do váhy několika tun a to i na historické zvony při maximálně možném zachování původní mechanické části. Tyto zvony jsou elektrifikovány velice citlivě bez jakýchkoliv rušivých nebo neodborných zásahů. Na přání zákazníka je možné zajistit opravu , renovaci nebo zhotovení nových mechanických částí.

V součastné době používá firma ELEKTROZVON zcela vlastní patentovaný elektronický systém , který je plně srovnatelný s obdobnými systémy v zahraničí , jeho cena je však podstatně nižší. Cenová politika firmy je zaměřena na dosažení nejnižší možné ceny při zachování nejvyšší kvality dodávaného zařízení , tak aby byly její výrobky cenově dostupné co možná největšímu počtu odběratelů.

V roce 1998 rozšířila firma svou činnost i do oblasti věžních hodin a v součastné době dodává i nejmodernější systém pohonu vězních hodin DCF což znamená hodiny s vysokou přesností řízené rádiovým signálem.

Na svá zařízení poskytuje firma záruční i pozáruční servis a to na celém území ČR i SR.